Jørgensen Autorisert Regnskapsfører

JS Regnskap Logo - liggende

Etablering

Etablering av et selskap innebærer flere trinn og formelle prosesser. Her er en generell oversikt over stegene du vanligvis må følge for å etablere et selskap:

Forretningsplanlegging:

Begynn med å utvikle en grundig forretningsplan som beskriver din forretningsidé, målsettinger, målgruppe, konkurrentanalyse, markedsstrategi, driftsplan og finansielle prognoser.

Velg selskapsstruktur:

Bestem deg for hvilken type selskapsstruktur som passer best for din virksomhet. Dette kan være et enkeltpersonforetak, aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS/DA), eller andre former avhengig av jurisdiksjonen og virksomhetens behov.

Navn og registrering:

Velg et passende navn for selskapet ditt og sjekk om navnet er tilgjengelig for registrering. Deretter må du registrere selskapet ditt hos Brønnøysund i henhold til lover og forskrifter.

Aksjekapital (hvis relevant):

Hvis du oppretter et aksjeselskap (AS) eller en annen selskapsform som krever aksjekapital, må du sette inn den nødvendige aksjekapitalen på en egen bankkonto.

Selskapsdokumenter:

Utarbeid nødvendige selskapsdokumenter som vedtekter, aksjonæravtaler (hvis relevant), selskapsavtaler, og andre dokumenter som kreves av loven.

Skatte- og avgiftsregistrering:

Registrer selskapet ditt for skatt og merverdiavgift (MVA) hos skattemyndighetene. Dette vil variere avhengig av bransje og hva selskapet ønsker å omsette.

Arbeidsgiverregistrering:

Hvis du planlegger å ansette arbeidstakere, må du registrere deg som arbeidsgiver og følge arbeidsrettslige krav.

Bankkonto:

Åpne en bedriftsbankkonto for å skille selskapets økonomi fra personlig økonomi.

Lisenser og tillatelser:

Søk og skaff eventuelle nødvendige lisenser, tillatelser eller sertifiseringer som kreves for din bransje eller virksomhet.

Det kan være lurt å søke profesjonell hjelp av en regnskapsfører når du etablerer et selskap, spesielt hvis du er usikker på de juridiske eller skattemessige aspektene ved prosessen. Å opprette selskap i riktig rekkefølge ved å bygge skattemessig konsern er noe mange ikke tenker på ved oppstart og det blir ofte en dyr prosess å endre ved en senere anledning. Sjekk med oss for råd før du starter.