Jørgensen Autorisert Regnskapsfører

JS Regnskap Logo - liggende

Jørgensen Statsautorisert Regnskapsfører

JSR er et autorisert regnskapskontor med mål om å digitalisere og effektivisere bedrifter ved bruk av fremtidens regnskapssystemer. JSR er medlem av Regnskap Norge som er regnskapsbransjens viktigste talerør i dialog med Finanstilsynet og myndighetene ang de retningslinjer som gjelder for kontroll av statsautoriserte regnskapsførere.

Send oss gjerne en melding.