Jørgensen Autorisert Regnskapsfører

JS Regnskap Logo - liggende

Lønn

Regnskapsføring og bokføring:

Lønn kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert arbeidets art og kompleksitet, den ansattes erfaring og kvalifikasjoner, lokal lønnspolitikk og markedsforhold. Vanligvis utbetales lønnen med jevne mellomrom, for eksempel ukentlig, månedlig eller annenhver måned.

Det er viktig å skille mellom lønn og andre former for kompensasjon som gis til ansatte. For eksempel kan det være bonuser, provisjoner, fordeler som helseforsikring eller pensjonsytelser, som alle kan legges til eller utgjøre en del av den totale kompensasjonen for ansatte i tillegg til grunnlønnen.

Vi bistår dere med lønn til ansatte og holder kontroll på hva det må beregnes skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger av.