Jørgensen Autorisert Regnskapsfører

JS Regnskap Logo - liggende

MVA-representant i Norge

En MVA-representant, også kjent som en merverdiavgiftsrepresentant eller en momsrepresentant, er en person eller et selskap som er autorisert av skattemyndighetene til å representere et utenlandsk selskap i forbindelse med merverdiavgift (MVA) i et annet land.

Når et utenlandsk selskap driver forretninger i et annet land og er registrert for MVA i dette landet, kan det være nødvendig for selskapet å utpeke en MVA-representant. Dette gjelder spesielt hvis selskapet ikke har en fast etablert virksomhet i det aktuelle landet.

Funksjonene til en MVA-representant kan variere avhengig av landets lover og forskrifter, men typiske oppgaver kan omfatte:

Registrering:

Å registrere det utenlandske selskapet for MVA i det aktuelle landet.

Innsending av MVA-angivelser

Å sende inn MVA-angivelser på vegne av det utenlandske selskapet til de lokale skattemyndighetene.

Kommunikasjon med skattemyndighetene: Å være kontaktperson og kommunisere med de lokale skattemyndighetene vedrørende MVA-spørsmål, forespørsler eller eventuelle revisjoner.

Betaling av MVA: Å håndtere betaling av MVA på vegne av det utenlandske selskapet, inkludert å overvåke forfallsdatoer og sørge for at MVA blir betalt i tide.

Andre administrative oppgaver:

Å utføre andre administrative oppgaver knyttet til MVA som kan være nødvendige i henhold til lokale regler og forskrifter.

Det er viktig å merke seg at ikke alle land krever bruk av en MVA-representant for utenlandske selskaper, og reglene kan variere betydelig fra land til land. Det anbefales derfor å søke råd fra en regnskapsfører eller skatteekspert med kjennskap til de lokale MVA-reglene før du driver forretninger i et annet land.