Jørgensen Autorisert Regnskapsfører

JS Regnskap Logo - liggende

Regnskapsføring

Regnskapsføring og bokføring:

Dette er kjerneoppgavene til en regnskapsfører. De registrerer og organiserer alle finansielle transaksjoner for en bedrift, inkludert inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

Rapportering og analyse:

Moderne regnskapsførere analyserer regnskapsdata for å generere rapporter som gir innsikt i bedriftens økonomiske helse. Dette kan inkludere balanser, resultatregnskap, kontantstrømoppstillinger og andre analytiske rapporter.

Skatterådgivning og -forberedelse:

Regnskapsføreren gir råd om skattelovgivning og hjelper bedriften med å forberede og arkivere skatteregnskap i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Økonomisk rådgivning:

Moderne regnskapsførere fungerer ofte som økonomiske rådgivere for bedriften. De kan gi råd om alt fra budsjettering og cash flow management til investeringsbeslutninger og vekststrategier.

Teknologisk integrasjon og automatisering:

Med fremveksten av digital teknologi og regnskapsprogramvare, jobber moderne regnskapsførere med å integrere og utnytte disse verktøyene for å effektivisere regnskapsprosesser og minimere manuelle oppgaver gjennom automatisering.

Compliance og regulatorisk overholdelse:

Regnskapsføreren sørger for at bedriften overholder alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til regnskap, skatt og rapportering. Dette inkluderer å holde seg oppdatert med endringer i lover og forskrifter som påvirker bedriften.

Løpende støtte og rådgivning:

I tillegg til å utføre de ovennevnte oppgavene, gir moderne regnskapsførere løpende støtte og rådgivning til bedriften gjennom året, og ikke bare under skatte- og regnskapsperioder.

Vi er deres moderne regnskapsfører og ikke bare en tallknuser, men en strategisk partner for bedriften, som hjelper dere med å ta informerte beslutninger basert på solid økonomisk innsikt og analyser.